E-Fatura

30.09.2015

Elektronik fatura kâğıt faturadan farklı bir belge türü olmayıp mevzuat açısından kâğıt faturayla aynı hükümlere tabidir.
Buna göre şu kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunulabilir:
- Mevzuata ilişkin sorularınız için VİMER (444 0 189) üzerinden,
- Teknik işlemlere ilişkin sorularınız için (telefon veya e-posta yerine) Forum sitemiz üzerinden.

10.09.2015

Mükelleflerden gelen taleplere ve bu taleplerle birlikte ortaya çıkan geliştirme ihtiyacına istinaden UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 19 Ekim 2015 saat 10:00'a ertelenmiştir. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi (gerekli gördükleri konularda forum sitesi üzerinden bildirimde bulunması) ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sadece UBL-TR1.2 kullanılabilecektir. UBL-TR1.0'a göre düzenlenen faturalar Merkez tarafından kabul edilmeyecek ve ilgili zarflar hata alarak alıcılarına ulaşamayacaktır. Sistemlerinde ilgili değişiklikleri uygulamayan kullanıcıların entegrasyon ve özel entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilecektir.

E-Defter

01.10.2015

Uygulama Kılavuzu 1.3 yayımlanmıştır. Kılavuzda Perakende Satış Fişlerine ilişkin açıklama da güncelleme yapılmıştır. Ulaşabilmek için tıklayınız.

21.08.2015

Uygulama kılavuzu 1.2 yayımlanmıştır. Kılavuzda Z raporunun kaydedilmesinde değişiklik yapılmıştır ve Perakende satış fişlerinin toplulaştırılmasına ilişkin bilgi eklenmiştir. Ulaşabilmek için tıklayınız..

E-Arşiv
e-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır.

Zorunluluk Kapsamı

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-Fatura ve e-Arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.